webohrid.com
Отсекувањето на главата на Св.Јован Крстител • WebOhrid
Денес е Отсекување на главата на Св.Јован Крстител. Ирод Антипа, синот на стариот Ирод, убиецот на Витлеемските младенци во времето