webohrid.com
Остварени значајни средби на Саемот за туризам во Загреб • WebOhrid
Вршителот на должност градоначалник, Константин Георгиески во рамки на саемот, оствари повеќе значајни средби со важни личности. Тој се сретна