webohrid.com
Општина: Постапката за јавна набавка е се уште во тек • WebOhrid
Општина Охрид денес испрати соопштение до медиумите, во кое стои: „Врз основа на јавниот интерес во врска со Огласот за