webohrid.com
Охрид SOS: Примитивизам и беззаконие дивеат низ НП Галичица со амин од Општина Охрид и ЈУНП Галичица • WebOhrid
На нашата адреса изминативе денови стигнаа повеќе поплаки од граѓани по повод дводневното дивеење низ зони за активно управување од