webohrid.com
Нови наслови во Библиотеката – септември 2019 • WebOhrid
НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид го збогати книжниот фонд со нови наслови: “Тајна отсонувана во Истанбул” – Нермин Јилдирим