webohrid.com
Нови наслови во Библиотеката – јуни 2019 • WebOhrid
НУ Библиотека “Григор Прличев“ – Охрид го збогати книжниот фонд со нови наслови: “Љубовта е хемија” – Зоја “Ќерките на