webohrid.com
Манчевски: Северна Македонија нуди поволни услови за влез на трет мобилен оператор • WebOhrid
Министерот за информатичко општество и администрација, Дамјан Мачевски од денеска е дел од светската конференција – ITU Телеком, што се одржува