webohrid.com
Македонија е македонска - здравиот разум го налага тоа • WebOhrid
Доколку една етничка група ви каже дека одредено име кое и се припишува го смета за крајно навредливо, дали вие