webohrid.com
Летна кампања за освежување на знаењата по прва помош кај постоечките возачи • WebOhrid
Црвен крст Охрид е организација која меѓу другото, работи и на унапредување и заштита на здравјето на граѓаните. Како една