webohrid.com
Игор Крцоски - Манце е новиот вд директор на ЈПК „Дебрца“ • WebOhrid
Градоначалникот на Општина Дебрца, Зоран Ногачески, денес го потпиша решението со кое за ВД Директор на Јавното претпријатие за комунална