webohrid.com
И родителите кажаа ДА за воведување сексуално образование во училиштата • WebOhrid
Во јули, ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување спроведе телефонско истражување за ставовите и мислењата на родителите за