webohrid.com
ЕФСА подготви извештај за болеста чвореста кожа • WebOhrid
Европската агенција за безбедност на храна (ЕФСА) преку својата мрежа на фокални точки проследи информација за објавен научен извештај: “Болест