webohrid.com
„Една слика - една можност“ - повик за уметници • WebOhrid
ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување ги поканува сите уметници од Македонија да донираат уметнички дела за прибирање