webohrid.com
Блажениот Теофилакт, архиепископ Охридски • WebOhrid
Блажениот Теофилакт, архиепископ Охридски Тој е роден на островот Еврип, а воспитан е во Цариград, кај најпрочуените учители на тоа