webohrid.com
Асфалтирање и крпење ударни дупки • WebOhrid
Деновиве се изведуваат работни активности за асфалтирање на улицата „130“ и крпење на ударни дупки на улицата „Сирма Војвода“. Според