webohrid.com
АХВ и ОПМ го издадоа шестиот е- билтен Потрошувачите и храната • WebOhrid
Организацијата на потрошувачите на Македонија и Агенцијата за храна и ветеринарство го издадоа шестиот број на е-билтенот „Потрошувачите и храната“.