webohrid.com
72 состанок на Управната група на Меѓународниот центар за развој на миграциска политика (ИЦМПД) • WebOhrid
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски официјално со пригодно обраќање го отвори 72 состанок на Управната група на Меѓународниот центар