webohrid.com
139-та седница на Владата • WebOhrid
Владата на Република Северна Македонија на денешната седница ја усвои информацијата за постапување по препораките на УНЕСКО и одлучи да