webohrid.com
Северна Македонија дел од Глобалната заложба за слобода на медиумите на Меѓународната конференција за слобода на медиумите во Лондон • WebOhrid
Денеска во Лондон, на вториот ден од Меѓународната конференција за слобода на медиумите, во име на Република Северна Македонија, министерот