webohrid.com
Преземени се сите неопходни мерки за санирање на состојбата во МРТВ, не постои опасност од пожар • WebOhrid
Службата за општи и заеднички работи во целост ја санираше состојбата со поплавените простории во Македонската радио телевизија. Освен исцрпување