webohrid.com
Започна проектот за споделување на искуствата на италијанските Карабиниери во обуката за спречување насилен екстремизам и за борба против тероризмот • WebOhrid
Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмот (НКСНЕБТ) при Владата на Република Северна Македонија, во соработка