webohrid.com
Бектеши: Намалувањето на младинската невработеност и создавањето на динамичен екосистем за претприемништво и иновации се наш приоритет • WebOhrid
Зголемување на капацитетите на младите од Северна Македонија за да се вклучат во претприемништво, зголемување на улогата на приватниот сектор