vztahovaporadna.sk
Krátko o mne, čo mám za sebou a čím sa v súčasnosti zaoberám
Počas štúdia psychoterapie som sa oboznámila so všetkými existujúcimi prístupmi alebo smermi v tejto profesii. Zistila som, že mne je najbližší a najviac so mnou ladí PCA prístup, v slovenčine Člov…