vztahovaporadna.sk
Individuálna terapia
Individuálna terapia ⎜ Párová terapia ⎜ Rodinná terapia Je dôverný rozhovor, kde klient prináša problém a terapeut sa ho snaží empaticky počúvať, čo najlepšie mu porozumieť a následne mu pom…