vrijzinnigen.nl
Vrouwensynode 2017: Do you care?! - Vrijzinnigen Nederland
Op 25 en 26 maart 2017 houdt de Oecumenische Vrouwensynode haar 7e Vrouwensynode in het WestCord hotel te Delft. Belangstellenden zijn van harte welkom!