vpge.nl
Wie zijn wij?
Het is Gods wil een volk te leiden naar de redding door middel van Zijn naam. Een volk die geloof dat er geen ander fundament buiten Jezus is. “Want niemand kan een ander fundament le…