vpge.nl
Gift
2 Korinthe 9:6-7 “… Laat ieder doe zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.” Wilt u ons werk ondersteun…