vpge.nl
Lofprijs
Muziek is een medium dat ons helpt God te aanbidden. Niet een doel op zich, want de nadruk van onze aanbidding is in het hart en niet de kwantiteit of kwaliteit van liederen die we zingen. Wanneer …