voltairesvardag.com
Andra boken – Hejdå stress!
Nu är den här, min andra bok! Ämnet är nästan detsamma som i första boken, utmattning, men här tar jag ett steg framåt och behandlar återhämtaren och dens situation när det sjukaste passerat. Det ä…