voltairesvardag.com
Utmattad, jaha! Var så god en sexmånadersresa till S:t Thomas!
Kraftlös är ordet. Jag gnistrar till då och då. Oftast i min ensamhet, aldrig när det gäller. Jag är som en svensk skidskytt. Sämst när det gäller….(Jag älskar skidskytte och ha…