voltairesvardag.com
Nya bilder!
Jag har väldigt få fotografier på mig själv som jag tycker ser ut som jag faktiskt gör(???). Nu har jag tagit ett gäng som kan passa framöver. Jag skriver ju hela tiden och förr eller senare kan ja…