voltairesvardag.com
Taggar till
God helg! Jag är sur. Sur på folk som talar med kluven tunga. Sur på folk som förbannar och ”shamear” andra men inte själva är klanderfria. Jag var lite på den bollen igår med klimatpro…