voltairesvardag.com
Svepet
Idag blev det mycket indignation. Först Frostensons bok som recenserades. Alltså, jag har skrivit en hel del om akademien under åren och varit mycket frågande inför den grupp människor som setat dä…