vojvodinasume.rs
ZAPOČETA REALIZACIJA PROJEKTA SAVA TIES
Mreža parkova uz reku Savu započela je sa sprovođenjem projekta „Očuvanje staništa sliva reke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama - Sava TIES“ finansiranog iz sredstava fondova EU (ERDF, IPA). Naredne tri godine ovaj novi i inovativni projekat provodiće se na području četiri zemlje (Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije) kroz koje