vojvodinasume.rs
"UVOD U NOVE ELEMENTE PLANIRANJA GAZDOVANJA ŠUMAMA I GIS" - SEMINAR ODRŽAN NA GOČU
U Nastavno-naučnoj bazi „Goč“ Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u periodu od 12. do 15. novembra 2019. godine, u organizaciji Komore inženjera šumarstva Srbije, održan je seminar iz oblasti planiranja gazdovanja šumama, pod nazivom „Uvod u nove elemente planiranja gazdovanja šumama i GIS“. Na seminaru su aktivno učestvovali