vojvodinasume.rs
UČESNICI INTERAKTIVNIH RADIONICA "OBNAVLJANJE ŠUMSKIH PODRUČJA" I "BON IZAZOV" POSETILI ŠU "KOVILJ"
U periodu 16. do 17. decembar 2019. godine, na teritoriji Srbije održane su interaktivne radionice pod nazivom: “OBNAVLJANJE ŠUMSKIH PODRUČJA I “BON IZAZOV“ U ISTOČNOJ I JUGOISTOČNOJ EVROPI. Cilj radionica bio je da pruži učesnicima više informacija o Bon izazovu, Dekadi UN za obnavljanje ekosistema i ECCA30 inicijativi, kao i da prikupi povratne informacije od