vojvodinasume.rs
SADNJOM SADNICA POLJSKOG JASENA IDEMO U SUSRET SVETSKOM DANU ŠUMA
U JP „Vojvodinašume“, radovi na pošumljavanju se odvijaju ubrzanim tempom. Uveliko je u toku sadnja sadnica topole, vrbe, bagrema i bora, a čim su se uslovi na terenu, raspoloživi kapaciteti mehanizacije i potrebne radne snage poklopili, iz rasadnika su izvađene i sadnice poljskog jasena, kako bi bile posađene na već ranije pripremljene površine