vojvodinasume.rs
PRVI REDOVNI NADZOR TREĆEG CIKLUSA SERTIFIKACIJE ŠUMA JP VOJVODINAŠUME
U okviru procesa FSC sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume” po individualnom modelu, ocenjivači Milan Toth (glavni ocenjivač - trener, SGS Slovakia spol. s.r.o.), Ivana Dimitrijević (tehnički ekspert, SGS Beograd d.o.o.) i Milan Stojković (nezavisni ocenjivač), izvršili su prvi redovni nadzor trećeg ciklusa sertifikacije trenutnog stanja sistema