vojvodinasume.rs
PRIMENA BESPILOTNIH LETILICA U LOVSTVU
Tokom februara meseca, zaposleni u sektoru za lovstvo i ribarstvo, realizovali su u saradnji sa kolegama iz sektora za šumarstvo, zaštitu i razvoj, probno snimanje bespilotnim letilicama (dronovima) kojima raspolaže JP“Vojvodinašume“. Izvršen je monitoring brojnog stanja fondova divljači (jelena lopatara i divljih svinja) u ograđenim