vojvodinasume.rs
ODRŽAN IV GODIŠNJI SASTANAK NA TEMU ZAŠTITE ŠUMA I ŠUMSKOG BILJA
U skladu sa Ugovorom o obavljanju poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja šumskog bilja na teritoriji AP Vojvodine, 24.01.2019. godine, u prostorijama Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu –Novi Sad, održan je četvrti redovni godišnji sastanak na kome su pored domaćina, Godišnji izveštaj o radu prezentovali