vojvodinasume.rs
KUKURJAK JEDINSTVENI RANI CVET PROLEĆA
Specijalni Rezervat Prirode,,Bagremara“ se nalazi u Vojvodini, u zapadnoj Bačkoj, severno od naselja Bačka Palanka. Samo stanište je smešteno sa desne strane puta Bačka Palanka – Odžaci. Na zaštićenom području Specijalnog rezervata prirode