vojvodinasume.rs
KAKO OČUVATI RIBLJI FOND? - TRIBINA JP "VOJVODINAŠUME" U APATINU
U toku su pripreme izmena i dopuna Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda. To je bio i povod za organizovanje tribine u Apatinu koja je okupila sve relevantne predstavnike ove struke. JP "Vojvodinašume" organizovalo je tribinu u saradnji sa pokrajinskim Sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine, a uz podršku Ministarstva za zaštitu