vojvodinasume.rs
JP VOJVODINAŠUME POVERENO NA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENO STANIŠTE ,,PANČEVAČKE ADE"
Ade Forkontumac, Štefanac i Čakljanac koje su smeštene unutar vodotoka reke Dunav, na mestu gde se u njega uliva reka Tamiš, proglašene su za zaštićeno područje. Naime, 5. maja 2019. g. Skupština grada Pančeva donela je Odluku o zaštiti Pančevačkih ada kao zaštićeno stanište. Ove tri ade čine zaštićeno stanište, zaštićeno područje treće kategorije