vojvodinasume.rs
JP "VOJVODINAŠUME" POTPISALO PROTOKOL O SARADNJI ZA PROGRAM "ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE"
Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” ušao je u drugu deceniju realizacije. JP „Vojvodinašume“ je zajedno sa još pet pokrajinskih sekretarijata, Pokretom gorana Vojvodine, društveno-odgovornim firmama i Univerzitetom, 28. januara 2020. godine, potpisalo Protokol o saradnji čime su se sve institucije obavezale da će udruženim snagama, tokom aktuelnog projekta, raditi na tome da