vojvodinasume.rs
IZVRŠENO MAPIRANJE BAGREMCA NA OBEDSKOJ BARI
U okviru SavaTIES projekta, krajem 2019. godine završena je studija pod nazivom, „Mapiranje invazivnih vrsta na Obedskoj bari“ čiji je fokus bio na mapiranju bagremca u Kupinskim gredama i Čenjinu-Obreškim širinama. Studiju je izradio Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada. Kolege sa fakulteta su studiju predstavile 21. januara 2020. godine, u užem stručnom krugu, odnosno kolegama Pokrajinskog