vojvodinasume.rs
ISPIT ZA STICANJE LICENCE U OBAVLJANJU STRUČNIH POSLOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA - ŠG ,,BANAT" PANČEVO
Za zaposlene diplomirane inženjere šumarstva sa položenim državnim stručnim ispitom koji rade u JP „Vojvodinašume“ ŠG „Banat“ Pančevo organizovano je polaganje ispita za sticanje licence za obavljanje stručnih poslova u gazdovanju šumama. Osim zaposlenih u ŠG „Banat“ Pančevo, stručni ispit su polagali i pojedini zaposleni iz Direkcije JP „Vojvodinašume“, kao i predsednik Komore