vinski-hrami.si
Bilje, Bukovica, Renče
15.00–21.00: Bilje, Bukovica, 
Renče Vrata svojih hramov bodo odprli: - Vina Guštin, vinska klet, Bilje 124 (industrijska cona), tel.: 051 626 777 (Viljem), vinar.gustin@gmail.com, www.vinagustin.si - Ekološka kmetija Mlečnik, Bukovica 31, tel.: 040 601 275 (Klemen), v.mlecnik@gmail.com, www.mlecnik.eu - Kmetija Mozetič, Mohorini 9, tel.: 05 301 30 43