vinnetrhy.cz
1. den hodnocení vzorků 51. ročníku VVT | www.vinnetrhy.cz
V úterý 17. dubna proběhl v prostorách degustačního sálu Centra Excelence první den hodnocení vzorků 51. Valtických vinných trhů.