viborher.dk
Overplanlægning i den offentlige sektor
Den offentlige sektors komplekse bureaukrati leder til ringere fleksibilitet og dårligere anvendelse af de ressourcer, som bl.a. kommunerne har. Det skal vi have et opgør med, hvis vi skal have en bedre offentlig sektor og en bedre service. Ifølge Teknologirådet da er der lagt planer for 140 % af det danske territorium. Det indikerer, atLæs mere