viataromaneasca.eu
poeme
Istoria se repetă au ralenti şi de-a-ndărătelea „La poésie est la forme orale de l’empreinte de l’histoire au ralenti...La poésie est aussi une aversion plus la réalité qui est plus lourde que celle-ci. („Poezia este forma orală a amprentei istoriei cu încetinitorul...Poezia este deasemenea o avers